آنالیت

آنالیت (Analyte) اجزاء یا گونه های شیمیایی موجود در یک ماده یا ترکیب شیمیایی که علاقه مند به اندازه گیری تجزیه ای آن هستیم.

 

« Back to Glossary Index