آماده سازی نمونه (sample preparation)

معمولاً نیاز است تا نمونه ها به شکل مناسب برای روش های اندازه گیری ها در شرایط کنترل شده آماده سازی شوند. انواع روش های آماده سازی نمونه عبارتند از انحلال، هضم، خرد کردن و آسیاب کردن، مانت کردن (mounting) و .. 

 

« Back to Glossary Index