آنالیز در زندگی روزمره

سرب در رژلب-روش های آنالیزی

سرب در رژلب

داستان سرب در رژلب را همه ما بارها شنیده و خوانده ایم. مطالب پرتکرار روزانه، با اطلاعات درست و نادرست در فضای مجازی، هم نگرانی های را در مورد استفاده از پرمصرف ترین ماده آرایشی (رژلب) افزایش می دهند. تنها راه درست تعیین مقدار سرب در رژلب استفاده از روش های آنالیز مواد است.

ادامه مطلب

آنالیز در زندگی روزمره

آنالیز در زندگی روزمره

اگرچه به نظر می رسد که علم آنالیز ابزار مهمی برای دانشمندان و محققین برای انجام پژوهش بر روی مواد  شیمیایی باشند، اما روش های آنالیز مواد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی روزانه همه ما وارد شده اند. کافی است فقط اخباری را که روزانه در رسانه ها در مورد تقلب در مواد غذایی، افزودنی های غیر مجاز، آلودگی هواو .. مرور کنیم، تا بیشتر نقش علم آنالیز در زندگی روزمره انسان امروزی را درک کنیم.

ادامه مطلب

تقلب در مواد غذایی

تقلب در مواد غذایی

این روزها با دسترسی همگانی به اینترنت و به کمک شبکه های اجتماعی هر روز با هشدار هایی در مورد مصرف مواد غذایی تقلبی یا تقلب در مواد غذایی مواجه هستیم. تقلب غذایی کلیه مراحل تولید و فروش یک ماده غذایی را شامل می شود که عبارتند از اضافه کردن مواد ارزان تر، نامرغوب یا مضر، استفاده از اسانس یا مواد افزودنی غیر مجاز، کم یا زیاد کردن یک ترکیب در ماده غذایی، رقیق کردن، مغایرت با استانداردهای ملی، برچسب های نادرست یا اشتباه، بسته بندی غلط یا مشابه برندهای معروف  و.. از انواع تقلب در مواد غذایی و خوراکی محسوب می شوند.

ادامه مطلب

heavy metals

فلزات سنگین

به طور کلی هر فلز سمی به عنوان فلز سنگین (Heavy Metals) در نظر گرفته می شود. اما طبق تعریف فلز سنگین به فلزی اطلاق می شود که چگالی، وزن اتمی یا عدد اتمی بالایی دارند و یا چگالی آن به طور نسبی ۵ برابر چگالی آب باشد. فارغ از این تعریف کلی، فلز سنگین یک اصطلاح رایج برای فلزاتی است که در غلظت های پایین سمی هستند و بر این اساس لیست فلزات سنگین بسیار متنوع است.

ادامه مطلب