شبکه عصبی مصنوعی

   شبکه عصبی مصنوعی (Artificial neural network, ANN)، یا به اختصار شبکه عصبی، به روش هایی اطلاق می شود که مکانیسم عمل مغز انسان یا سیستم عصبی انسان را توسط کامپیوتر شبیه سازی یا مدل سازی می کنند. این روش اولین بار توسط McCulloch و Pitts در سال ۱۹۴۳ پیشنهاد داده شد و در سال های بعد توسط افرادی چون Hebb ,Hopfield ,Kohonen و … بسط و توسعه داده شد.

   روش های ANN کاربردهای مختلفی شامل دسته بندی و تشخیص الگو (pattern recognition)، مدل سازی، رگرسیون و نقشه برداری در شاخه های مختلف بیوانفورماتیک، اقتصاد و آمار، بازی های کامپیوتری، کنترل سیستم، پیش بینی سری های زمانی و .. دارد… ادامه مطلب