آنالیز دستگاهی

روش های تیتراسیون

امروزه بیشتر آنالیزها در آزمایشگاه ها با روش های آنالیز دستگاهی انجام می شود. با این حال، استفاده از روش­ های کلاسیک مانند تیتراسیون (حجم سنجی) در روند روزمره آزمایشگاه ضروری است. دلیل اصلی این است که هرچند اندازه ­گیری با روش­ های مدرن می­ تواند در محدوده غلظت پایین­ تر انجام شود که در این مورد روش­ های کلاسیک شکست می­ خورند، اما در محدوده غلظت بالاتر (تقریباً بین  3-10 تا 1 مول بر لیتر) روش­ های دستگاهی نسبت…

آنالیز مدرن و آنالیز کلاسیک

   روش های آنالیز مواد به دو دسته کلی روش های کلاسیک یا شیمی تر (wet chemical methods) و روش های مدرن یا دستگاهی (Instrumental methods) تقسیم می شوند. بیشتر کتب و منابع درسی بین واژه های روش های کلاسیک (Classical)، شیمی تر (wet chemical methods) یا غیردستگاهی (non-instrumental) و روش های مدرن (Modern) یا دستگاهی (Instrumental) تمایز قائل شده اند.    در روش های دستگاهی از برهم کنش نور و گرما با ماده، میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی نیز…