طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی

   ترکیب طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی و طیف سنجی جرمی یکی از قدرتمندترین روش  آنالیز عنصری با حساسیت بالا و حد تشخیص پایین برای بسیاری از عناصر جدول مندلیف به وجود آورده است. در روش طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی (Inductively coupled plasma mass spectrometry) که با نام اختصاری ICP-MS شهرت بیشتری دارد، پلاسما به عنوان منبع یونش طیف سنج جرمی عمل می کند که با دمای بالای خود سبب تبخیر، اتمی شدن و یونیزه کردن نمونه می شود. نمونه یونیزه شده سپس وارد طیف سنج جرمی شده و در آنجا یون ها تفکیک شده و شناسایی می شوند و به این ترتیب امکان شناسایی کمی و کیفی مواد فراهم می شود… ادامه مطلب