آنالیز میکروسکوپی

    همان طور که می دانیم، میکروسکوپ ها ابزاری هستد که برای دیدن چیزهایی که با چشم (غیرمسلح) قادر به دیدن آنها نیستیم، به کار می روند. وظیفه اصلی یک میکروسکوپ، بزرگ نمایی چندین برابری (از چند ده برابر تا چند میلیون برابر) با تفکیک مناسب است تا جزئیات و مشخصات ماده مورد نظر قابل مشاهده و فهم شود. انواع میکروسکوپ ها ابزارهای اصلی در آنالیز میکروسکوپی هستند.

   آنالیز میکروسکوپی (Microscopic Analysis) به دسته ای از روش ها گفته می شود که در آنها از انواع میکروسکوپ ها جهت استخراج و به دست آوردن اطلاعات ساختاری، سطحی و ترکیبی مواد استفاده می شود. آنالیز میکروسکوپی  برای درک ساختار میکرو و نانو مواد و محصولات شیمیایی بسیار ضروری ست. داده ها و نتایج آنالیز میکروسکوپی در پیشرفت برنامه های تحقیقی و توسعه محصولات بسیار حائز اهمیت هستند… ادامه مطلب