توضیحات

روش های آنالیز مواد در رشته های مختلفی چون صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع فلزی و متالورژی، شیمی و نانو شیمی، فارماکولوژی و داروسازی، صنایع آرایشی بهداشتی، زمین شناسی و اقیانوس شناسی، بیوشیمی، سم شناسی، معماری و باستان شناسی و … کاربرد بسیار گسترده ای دارند. در تمامی رشته های ذکر شده نیاز به آنالیزهای کیفی و کمی جهت کنترل کیفی، تولید و.. وجود دارد که روش های آنالیزی را تبدیل به یک ابزار کمکی و لازم  در این صنایع می کند.