توضیحات

عنوان:تیتراسیون رسوبی

روش مور، ولهارد و فاجانس

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۴۴۲ kb     تعداد صفحات:  ۱۹ صفحه

تیتراسیون رسوبی یکی از روش های حجمی است که بر مبنای تشـکیل نمک هـای کـم محلـول است. روش های تیتراسیون رسوبی بر اساس مبانی تیتراسیون انجام می شوند. تنها تفاوت اصلی این روش ها تشکیل رسوب در نقطه پایانی تیتراسیون است. روش انجام تیتراسیون رسوبی مانند همه روش های تیتراسیون به این نحو است که حجم مشخص از محلول حاوی آنالیت که دارای غلظت نامشخص است در یک ارلن ریخته می شود و سپس از طریق یک ابزار با قابلیت سنجش حجم های مختلف مثل یک بورت محلول ماده ای که با گونه مورد آزمایش واکنش کمی دارد، بتدریج به ارلن حاوی محلول آنالیت اضافه می شود و در نقطه ای که مقادیر استوکیومتری از این دو ماده بهم اضافه شده باشند، عمل ریختن یا افزایش متوقف شود. ماده یا محلولی که به ظرف حاوی آنالیت اضافه می شود باید دارای غلظت معلوم باشد.

در این فایل pdf، اصول و روش های تیتراسیون رسوبی همراه با چند مثال از این روش ها شرح داده می شود. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
مقدمه…. ۲
اصول تیتراسیون ۲
مفاهیم مورد استفاده در روش های تیتراسیون ۳
شرایط لازم برای انجام تیتراسیون ۴
تیتراسیون رسوبی ۵
تیتراسیون به روش مور ۶
نکات تیتراسیون به روش مور ۷
تیتراسیون به روش ولهارد ۸
نکات روش ولهارد ۱۰
تیتراسیون به روش فاجانس ۱۱
تفاوت بین روش مور و ولهارد ۱۲
مثال روش مور: ۱۳
مثال روش ولهارد: ۱۴
مراجع:…. ۱۸