توضیحات

عنوان: روش های عملی به دست آوردن حد تشخیص و حد شناسایی

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۳۴۲ kb     تعداد صفحات:  ۱۴ صفحه

توسعه روش های صحیح، دقیق و محکم هدف اصلی فعالیت های آنالیزی در بسیاری از آزمایشگاه ها و صنایع است. تعیین محدودیت های یک روش آنالیزی در اندازه گیری قابل اعتماد مقادیر آنالیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. حد تشخیص پارامتر مهمی در حساسیت آنالیزی به شمار می رود. دانستن غلظتی که با یک روش آنالیزی بتوان به طور قابل اعتمادی سیگنال آنالیت را از نویز تشخیص داد، برای انتخاب روش آنالیزی به ویژه در آنالیزهای جزئی (trace) و بسیار جرئی (ultra-trace) بسیار اهمیت دارد.

در این فایل pdf، روش های متداول و معمول برای تخمین حد تشخیص (LOD) و حد تعیین ( LOQ) روش های آنالیزی با جزئیات مربوط به هر روش توضیح داده می شود . فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
مقدمه
تعریف
روش های اندازه گیری LOD و LOQ
ارزیابی چشمی
روش کار
نسبت سیگنال به نویز
روش کار
منحنی کالیبراسیون
روش کار
مثال کاربردی
نکات