توضیحات

عنوان: اندازه گیری سرب، کادمیوم، مس، آهن و روی در مواد غذایی- طیف سنجی جذب اتمی بعد از خاکستر خشک

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۳۰۵ Mb     تعداد صفحات:  ۱۲ صفحه

این استاندارد قابلیت استفاده در اندازه گیری عناصر مهمی مانند مس، آهن و روی در مقادیر جزیی(mg/kg) با طیف سنجی جذب اتمی شعله و در مقادیر بسیار جزیی (µg/kg) سرب و کادمیوم، با کوره گرافیتی و با استفاده از هضم با خاکستر خشک در انواع مواد غذایی شامل ماهی، گوشت، غلات و میوه را دارد. جزییات روش کار شامل نمونه برداری، آماده سازی، تهیه استاندارد ها و کالیبراسیون، مزاحمت ها، نحوه محاسبات و ..به خوبی در این استاندارد بررسی شده اند.

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
A اصول ۳
B. تجهیزات ۳
C: معرف ها ۶
D: روش کار ۷
E: محاسبات و ارزیابی نتایج ۱۰