توضیحات

عنوان: طیف بینی ملکولی EPR)  ESR)

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۲۷۸ kb     تعداد صفحات: ۲۲ صفحه

طیف بینی رزونانس اسپین الکترون (Electron Spin Resonance, ESR) به نام های رزونانس پارامغناطیسی الکترون (Electron Paramagnetic Resonance, EPR) یا رزونانس مغناطیسی الکترون (Electron Magnetic Resonance, EMR) نیز شناخته می شود.

مفاهیم اولیه روش ESR مشابه روش NMR است، اما در این روش اسپین الکترون ها به جای اسپین هسته ها برانگیخته می شوند. اساس طیف بینی ESR جذب تابش مایکروویو توسط یک الکترون جفت نشده یک اتم یا یک مولکول (گونه های پارامغناطیس) است وقتی که در یک میدان مغناطیسی قوی قرار می گیرند. طیف رزونانس اسپین الکترون یک رادیکال آزاد یا کمپلکس کئوردینانسی با یک الکترون جفت نشده، ساده ترین حالت برای طیف بینی ESR است.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد طیف بینی ملکولی  و انواع روش های آن توضیح داده شده است. در ادامه درباره طیف بینی رزونانس اسپین الکترون و کاربردها و نکات آنالیزی مربوط به آن اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱ طیف بینی مولکولی
۱-۱ اصول طیف بینی مولکولی
۲-۱ انواع طیف مولکولی
۳-۱ دستگاهوری کلی طیف سنجی مولکولی
۴-۱ تفاوت طیف سنجی و طیف بینی
۵-۱ روش های طیف سنجی مولکولی
۲ طیف بینی رزونانس اسپین الکترون
۱-۲ اصول
۲-۲ دستگاهوری روش ESR
۳-۲ آنالیز با ESR
۴-۲ نکات آنالیزی روش ESR
۵-۲ کاربردها ی روش ESR
۳ منابع
۱-۳ کتاب های تخصصی
۲-۳ وب سایت های تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی
۳-۳ مجلات تخصصی انواع روش های طیف بینی مولکولی