توضیحات

عنوان: آنالیز حرارتی

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۴۷۲ Mb     تعداد صفحات: ۳۸ صفحه

روش های حرارتی از جمله روش های آنالیزی هستند که در صنعت بسیار بیشتر از تحقیقات و پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند. روش های حرارتی کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف شامل سرامیک، شیشه داروسازی،  مواد غذایی،  پلیمر، کامپوزیت، آلیاژها، مواد معدنی،  نفت، صنایع شیمیایی و .. دارند.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد آنالیز حرارتی و تکنیکهای مختلف آنالیز حرارتی توضیح داده شده است. همچنین به کاربردها و نکات آنالیزی مربوط به هر تکنیک اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- روشهای حرارتی
۲- وزن سنجی حرارتی
۱-۲ دستگاهوری وزن سنجی حرارتی
۳- آنالیز حرارتی تفاضلی
۱-۳ دستگاهوری روش DTA
۲-۳ نکات آنالیزی روش DTA
۴- گرماسنجی روبشی تفاضلی
۱-۴ دستگاهوری روش DSC
۲-۴ روش DSC با فشار بالا (HPDSC)
۳-۴ روش DSC فرابنفش یا نوری (UVDSC)
۴-۴ روش DSC پویش سریع (Hyper DSC)
۵-۴ روش DSC دمای تعدیل شده (MDSC)
۶-۴ روش های تلفیقی DSC
۷-۴ نکات آنالیزی روش DSC
۵- آنالیز مکانیکی دینامیکی
۱-۵ دستگاهوری روش DMA
۲-۵ نکات آنالیزی روش DMA
۶- آنالیز الکتریکی حرارتی
۱-۶ دستگاهوری روش DEA
۲-۶ نکات آنالیزی روش DETA
۷- دیلاتومتری
۱-۷ دستگاهوری روش دیلاتومتری
۲-۷ نکات آنالیزی دیلاتومتری
۸- روش های ویژه آنالیز حراتی
۱-۸ آنالیز حرارتی مکانیکی
۲-۸ آنالیز گاز آزاد شده
۳-۸ آنالیز حرارتی نوری
۴-۸ آنالیز ریزحرارتی
۹- منابع
۱-۹ کتب تخصصی
۲-۹ وب سایت
۳-۹ مجلات تخصصی