میکروسکوپ تونلی روبشی

   میکروسکوپ تونلی روبشی (Scanning Tunneling Microscopy) یا STM، قدیمی ترین میکروسکوپ های پیمایشگر روبشی هستند که در آن سطح نمونه با یک سوزن تیز اتمی روبش می شود. وقتی یک اختلاف پتانسیل بین سوزن و نمونه اعمال می شود، الکترون ها بین سوزن فلزی و نمونه حرکت تونلی خواهند داشت. از جریان ایجاد شده از حرکت الکترون ها برای تعیین توپوگرافی سطح نمونه استفاده می شود.

  سوزن یا تیپ (Tip) معمولا از جنس تنگستن است که با روش هایی مانند برش (cutting)، سایش، تبخیر (evaporation)، اچ کردن الکتروشیمیایی (Electrochemical etching) و غیره ساخته و تیز می شود. سوزن های از جنس پلاتین-ایریدیوم (Pt-Ir) به دلیل واکنش پذیری کمتر، تفکیک اتمی بهتری دارند، اما شکننده بوده و در برخورد با سطح ممکن است آسیب دیده و یا بشکنند… ادامه مطلب