لطفا فرم روبرو را تکمیل کنید.

کارشناسان ما پس از بررسی در مورد امکان و شرایط انجام آنالیز به شما بازخورد خواهند داد.

در صورت ضرورت می توانید مستقیما از راه های زیر با ما تماس بگیرید.

E-mails: info@analium.com,   analium.website@gmail.com

Tel: ۰۹۱۹۰۷۵۲۶۲۲ , ۰۹۱۹۴۹۴۳۶۲۲

فرم ثبت درخواست آنالیز