بیشتر بدانیم

انتخاب روش آنالیزی مناسب برای نمونه

انتخاب روش آنالیزی مناسب برای نمونه

فاکتورهای بسیاری در انتخاب یک روش آنالیزی نقش دارند. اولین پارامتر مهم این است که شما بدانید دقیقا به چه نتایجی نیاز دارید. این که به طور شفاف و هدف مند بدانید که چه چیزی در مورد نمونه برای تان مهم است، تاثیر بسیاری در انتخاب روش آنالیزی دارد.

ادامه مطلب

figure-of- merits

ارقام شایستگی

ارقام شایستگی (figure of merits) اعدادی هستند که از اندازه گیری های آنالیزی استخراج می شوند تا بتوان عملکرد روش تجزیه ای یا دستگاه آنالیزی را بر اساس مقادیر آنها ارزیابی کرد. ارقام شایستگی برای تصمیم گیری جهت انتخاب روش یا دستگاه آنالیزی نقش موثری دارند.

ادامه مطلب

آنالیز کمی و آنالیزکیفی

آنالیز کمی یا آنالیزکیفی

  همه ما علاقه مند هستیم تا بدانیم در فنجان چایی که می نوشیم چه چیزهایی هست یا چه ترکیباتی دارد (آنالیز کیفی) و ایا مقادیر این ترکیبات در حد مجاز برای مصرف روزانه هست (آنالیز کمی). دانش آنالیز مواد (Analytical science) به طورفوق العاده‌ای یک دانش کمی است، زیرا در بسیاری از موارد یک جواب کمی بیش از یک پاسخ کیفی با ارزش است.

ادامه مطلب

روش شیمی تر و آنالیز دستگاهی

آنالیز مدرن و آنالیز کلاسیک

روش های آنالیز مواد به دو دسته کلی روش های کلاسیک یا روش شیمی تر (wet chemical  methods) و روش های مدرن یا دستگاهی (Instrumental methods) تقسیم می شوند. دقت شود که واژه دستگاهی به این معنی نیست که در روش های کلاسیک از دستگاه استفاده نمی شود. در روش های کلاسیک نیز از ابزار و تجهیزات استفاده می شود اما این تجهیزات مدرن و بسیار تخصصی نیستند.

ادامه مطلب

شیمی تجزیه و تجزیه شیمیایی

شیمی تجزیه و تجزیه شیمیایی

شیمی تجزیه علم توسعه روش های آنالیزی، بهبود روش های آنالیزی موجود، گسترش روش های آنالیزی برای نمونه های جدید و توسعه روش های نوین برای اندازه گیری پدیده های شیمی ست. و در مقابل آنالیز شیمیایی انجام آنالیزهای معمول در نمونه های معمول است.

ادامه مطلب