توضیحات

عنوان: مواد غذایی – تعیین آفلاتوکسین B1 و مقدار کل آفلاتوکسین های B1 ،B2 ،G1 و G2 در غلات، آجیل و فرآورده های آنها – روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

فرمت فایل: pdf         حجم فایل: ۵۳۶ kb     تعداد صفحات:  ۲۹ صفحه

این استاندارد بین المللی یک روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با فاز معکوس همراه با پیش تصفیه (clean up) با ستون ایمینوافینیتی (immunoaffinity) و مشتق سازی بعد از ستون برای تعیین آفلاتوکسینها در غلات، آجیل و فراورده های آنها، را ارائه میکند. حد کمی برای آفلاتوکسین B1، و برای کل آفلاتوکسین هایB1 ، B2 ، G1 و G2 برابر ۸ میکروگرم بر کیلوگرم است. این روش برای ذرت حاوی ۲۴/۵ میکروگرم بر کیلوگرم، برای کره بادام زمینی حاوی ۴/۸ میکروگرم بر کیلوگرم، و برای بادام زمینی خام حاوی ۱۶ میکروگرم بر کیلوگرم از کل آفلاتوکسین ها دارای اعتبار میباشد. همچنین مشخص شده است که از این روش میتوان برای فرآورده های دانه های روغنی، میوه های خشک شده و محصولات مشتق شده از آنها نیز استفاده کرد.

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده روش استاندارد توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
پیش گفتار
۱- دامنه
۲- مراجع الزامی
۳- اصول
۴- مواد
۵- لوازم
۶- روش انجام
۷- محاسبه نتایج
۸- دقت
۹- گزارش نتایج
پیوست A
مراجع