توضیحات

عنوان: محاسبه عدم قطعیت نتایج وزنی ترازوی آنالیتیکی

انواع خطاها، روش کالیبراسیون و  تعیین عدم قطعیت

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۴۸۹ kb     تعداد صفحات:  ۲۷ صفحه

از آنجایی که نتایج وزنی، همانند تمام روش‌ها و آزمایشات، با عدم قطعیت همراه  هستند و همچنین  مشخصات ( Specifications) تمام دستگاه‌ها و از آن جمله ترازوها، برای تمام کمپانی‌ها و کارخانه‌های سازنده آنها در شرایط ایده آل تنظیم می‌شود، مقایسه نتایج به دست آمده از یک دستگاه در شرایط آزمایشگاهی با شرایط آیده‌آل آنها ( که توسط کمپانی سازنده تنظیم می‌شود) میسر نمی‌باشد. بنابراین داشتن روشی که بتوان با استفاده از آن کیفیت هر دستگاه و از آن جمله ترازو‌ها، که نتایج آنها به شدت تابع شرایط محیطی است، را در شرایط آزمایشگاهی کنترل کرد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این فایل، عوامل موثر بر نتایج یک ترازوی آنالیتیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در ادمه برای درک و یادگیری بیشتر، کلیه مراحل تعیین عدم قطعیت و محاسبه پارامترهای تعریف شده با یک مثال عملی محاسبه می شوند. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
مقدمه
ترازوی آنالیتیکی
نگهداری ترازو
صحت و دقت نتایج وزنی
خوانایی (Readability)
تکرار پذیری (Repeatability)
غیر خطی بودن (Non-Linearity)
بارگذاری خارج از مرکز (Eccentric load)
صحت حساسیت (Sensitivity Accuracy)
ضریب دمایی  (Temperature coefficient )
سبکسازی هوا (Air buoyancy)
چگالی هوا (Air density)
محاسبه عدم قطعیت ترازو آنالیتیکی
اندازه گیری عملی محاسبه عدم قطعیت ترازو
لوازم آزمایشگاهی
ثبت شرایط محیطی
محاسبه عدم قطعیت ترازو
عدم قطعیت استاندارد مرکب توزین
نتیجه‌گیری
مراجع