توضیحات

عنوان: ستون های فاز معکوس HPLC – تمیز کردن و بازیابی

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۱٫۱ Mb     تعداد صفحات:  ۲۲ صفحه

این مطلب به بررسی راه های عملی بازگشت ستون آلوده به حالت اولیه خود – یا نزدیک به آن – می پردازد. همچنین روشهای تمیز کردن ستونهای فاز معکوس بر پایه سیلیکا و سایر انواع را مورد بحث قرار می دهد.

معمولاً، در یک نمونه علاوه بر آنالیت ترکیبات دیگری نیز هستند که در آنالیز مورد توجه نیستند. نمک ها، لیپیدها، ترکیبات چرب، هیومیک اسیدها، پروتئین های آبگریز و سایر ترکیبات بیولوژیکی، برخی از موادی هستند که می توانند در هنگام آنالیز با ستون HPLC در تماس باشند. برخی از این مواد ممکن است شدیدا روی ستون بازداری شوند و موجب آلوده شدن ستون شوند. یک ستون فاز معکوس آلوده برای بازگشت به حالت اولیه خود باید تمیز و احیا شود. در این مطلب راه های عملی بازیابی ستون به حالت اولیه یا تقریباً اولیه مورد بحث قرار می گیرد. از آنجا که ستون های فاز پیوندی سیلیکا محبوب ترین هستند، روی آنها تمرکز می کنیم. در پایان، روشهای تمیز کردن سایر انواع ستونهای فاز معکوس را مورد بحث قرار خواهیم داد.

در این فایل pdf، به صورت مختصر علل مختلف آلوده شدن ستونهای فاز معکوس و شیوه تمیز کردن و بازیابی آنها شرح داده می شود. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

مقدمه ۲
چه عواملی باعث ایجاد آلودگی در ستون های فاز معکوس می شود؟ ۶
شستشوی ستون های فاز پیوندی سیلیکا ۷
آیا ستون HPLC را در حین عمل شستشو می توانیم به صورت معکوس ببندیم یا خیر؟ ۱۱
تمیز کردن بقایای پروتئین از ستونهای فاز معکوس پیوندی با سیلیکا ۱۲
تکنیک های خاص برای تمیز کردن ستون های فاز معکوس پیوندی سیلیکا ۱۵
بازیابی ستون های پلیمری ۱۷
بازیابی ستون های HPLC مبتنی بر زیرکونیا ۱۹
نتیجه گیری ۲۰
منابع ۲۱