توضیحات

عنوان: مواد جامد کل، ثابت و فرار در آب، جامدها و زیست جامدها

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل: ۳۷۳  kb     تعداد صفحات:  ۲۸ صفحه

مواد جامد کل یک نمونه مجموعه مواد جامد معلق (total suspended solids) و مواد جامد محلول (total dissolved solids) است که از پارامترهای مهم در تصفیه آب کنترل کیفی آب و فاضلاب پسماندها به شمار می روند. این استاندارد EPA روش اندازه گیری مواد جامد کل مواد، جامد فرار (Volatile Solids) و مواد جامد ثابت (Fixed Solids) را در انواع نمونه های آبی جامد و زیست جامد را با جزییات تشریح می کند.

این فایل  pdf،حاوی نسخه ترجمه شده توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱ دامنه و کاربرد ۳
۲ خلاصه روش ۴
۳ تعاریف ۴
۴ مزاحمت ها ۴
۵ ایمنی ۶
۶ لوازم و تجهیزات ۷
۷ معرف ها و استاندارد ها ۸
۸ جمع آوری، نگهداری و ذخیره سازی نمونه ۹
۹ کنترل کیفیت ۹
۱۰ کالیبراسیون و استاندارد سازی ۱۶
۱۱ روش اجرا ۱۶
۱۲ تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبات ۱۹
۱۳ عملکرد روش ۲۱
۱۴ پیشگیری از آلودگی ۲۱
۱۵ مدیریت پسماند ۲۲
۱۶ مراجع ۲۳
۱۷ جداول، نمودارها، نمودارها و داده های اعتبار سنجی ۲۴
۱۸ تعاریف ۲۴