توضیحات

عنوان: عناصر جزئی موجود در آب، جامدها، و زیست جامدها با استفاده از روش پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES)

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۱٫۱ Mb     تعداد صفحات:   ۱۰۲ صفحه

 

این استاندارد EPA حاوی مطالب بسیار مفید با جزییات ارزنده ای برای اندازه گیری عناصر کم مقدار در نمونه های آبی، جامد و زیست جامدها با استفاده از طیف سنجی نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES) است. روش های تهیه انواع استانداردهای عناصر فلزی و غیر فلزی، محلول های شاهد و… نحوه رفع مزاحمت ها و تداخلات طیفی بین عنصری، اپراتوری و بهینه کردن شرایط دستگاهی ICP ،کنترل کیفی و نحوه محاسبات، گزارش داده ها و نتایج از سرفصل های این استاندارد می باشد.

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده روش استاندارد توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱ دامنه و کاربرد ۴
۲ خلاصه روش ۸
۳ تعاریف ۱۰
۴ مزاحمت ها یا تداخلات ۱۵
۵ ایمنی ۱۷
۶ لوازم و تجهیزات ۱۸
۷ معرف ها و استانداردها ۲۱
۸ جمع آوری، حفظ و ذخیره سازی نمونه ۳۵
۹ تضمین کیفیت/کنترل کیفیت ۳۷
۱۰ کالیبراسیون و استاندارد سازی ۵۸
۱۱ روش اجرا ۶۰
۱۲ تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبات ۷۴
۱۳ عملکرد روش ۷۶
۱۴ پیشگیری از آلودگی ۷۶
۱۵ مدیریت پسماند ۷۷
۱۶ مراجع ۷۷
۱۷ جدول ها دیاگرام ها فلوچارت ها و ارزیابی داده ها ۸۰
۱۸ پیوست A جامد کل در ماتریس های جامد و نیمه جامد ۸۶