توضیحات

عنوان: وزن سنجی یا گراویمتری

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۴۲۳ kb     تعداد صفحات:  ۲۰ صفحه

جرم، اصلی ترین پارامتر در آنالیز مواد شیمیایی است و وزن سنجی یا گراویمتری (Gravimetry) اولین و قدیمی ترین تکنیک آنالیز شیمیایی مواد محسوب می شود. در تمام روش های وزن سنجی، اندازه گیری وزن نهایی وسیله ای برای تعیین مقدار آنالیت است. از آنجایی که وزن را با دقت های بسیار بهتری نسبت به خواص دیگر می توان اندازه گیری کرد، آنالیز وزن سنجی به طور بالقوه روش دقیق تری نسبت به روش های دیگر آنالیزی است ( توجه کنید که در بیشتر آزمایشگاه ها امکان اندازه گیری تا ۰.۰۰۰۱ -۰.۰۰۰۰۰۱  وزن با ترازوهای آنالیتیکال وجود دارد).

اصل ساده در آنالیز وزنی این است که جرم یک یون در یک ترکیب خالص را می توان تعیین کرد و سپس از آن برای یافتن درصد جرمی همان یون در مقدار مشخصی از یک ترکیب ناخالص استفاده کرد.

در این فایل pdf، اصول و روش های وزن سنجی یا گراویمتری شرح داده می شود. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

مقدمه….. ۲
تشکیل رسوب ۳
تشکیل رسوب و پارامترهای تاثیرگذار بر شکل رسوب ۴
مشخصات رسوب مناسب ۵
انواع رسوب ۶
روش کار کلی روش های وزن سنجی ۷
انواع روش های وزن سنجی ۱۱
وزن سنجی رسوبی ۱۱
محاسبات کمی ۱۱
وزن سنجی تبخیری ۱۲
محاسبات کمی ۱۴
وزن سنجی ذرات یا وزن سنجی فیزیکی ۱۶
محاسبات کمی ۱۸
نکات آنالیزی ۱۸