توضیحات

عنوان: آنالیز میکروسکوپی

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۵۵۵ kb     تعداد صفحات: ۵۰ صفحه

آنالیز میکروسکوپی (Microscopic Analysis) به دسته ای از روش ها گفته می شود که در آنها از انواع میکروسکوپ ها جهت استخراج و به دست آوردن اطلاعات ساختاری، سطحی و ترکیبی مواد استفاده می شود. آنالیز میکروسکوپی  برای درک ساختار میکرو و نانو مواد و محصولات شیمیایی بسیار ضروری ست. داده ها و نتایج آنالیز میکروسکوپی در پیشرفت برنامه های تحقیقی و توسعه محصولات بسیار حائز اهمیت هستند.

انجام یک آنالیز میکروسکوپی موثر، نیازمند تجهیزات دقیق آماده سازی، میکروسکوپ های پیشرفته، دوربین های بسیار تخصصی و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل تصاویر است. نتایج و تصاویر به دست آمده باید توسط کارشناسان خبره مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد آنالیز میکروسکوپی، اساس و انواع روش های آن توضیح داده شده است. همچنین در ادامه به زمینه کاربردی و نکات آنالیزی مربوط به هر روش اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- آنالیز میکروسکوپی
۲- میکروسکوپ نوری
۱-۲ دستگاهوری
۳- میکروسکوپ الکترونی روبشی
۱-۳ دستگاهوری
۱-۱-۳ منبع الکترون
۲-۱-۳ لنزهای الکترواستاتیکی/الکترومغناطیسی
۳-۱-۳ محفظه خلاء (vacuum chamber)
۴-۱-۳ محفظه نمونه (sample chamber)
۵-۱-۳ آشکارساز
۲-۳ Environmental Scanning electron microscopy
۴- میکروسکوپ تونلی روبشی
۵- میکروسکوپ الکترونی عبوری
۱-۵ دستگاهوری
۲-۵ میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی
۶- میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy)
۱-۶ دستگاهوری
۱-۱-۶ تیرک (Cantilever) و نوک تیز (Tip)
۲-۱-۶ لیزر و آشکارساز
۳-۱-۶ اسکنر با قابلیت کنترل آن در سه جهت X,Y و Z
۲-۶ انواع مد تصویربرداری در AFM
۱-۲-۶ مد تماسی
۲-۲-۶ مد غیر تماسی
۳-۲-۶ مد ضربه ای
۳-۶ انواع مدل های دستگاه AFM
۱-۳-۶ میکروسکوپ نیروی جانبی
۲-۳-۶ میکروسکوپ نیروی مغناطیسی
۳-۳-۶ میکروسکوپ نیروی الکتریکی
۴-۳-۶ تصویربرداری فازی
۵-۳-۶ میکروسکوپ نیروی پروب کلوین
۶-۳-۶ تصویربرداری مدولاسیون نیرو
۷-۳-۶ میکروسکوپ نیروی اتمی رسانا
۸-۳-۶ میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی
۷- منابع
۱-۷ کتاب های تخصصی
۲-۷ وب سایت های تخصصی انواع روش های آنالیز میکروسکوپی
۳-۷ مجلات تخصصی انواع روش های آنالیز میکروسکوپی