توضیحات

عنوان: کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۴۱۳ kb     تعداد صفحات: ۲۹ صفحه

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (High performance liquid Chromatography) با نام متداول و اختصاری HPLC، که پیشتر به نام کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (High pressure liquid chromatography) نیز نامیده می شد، مهم ترین و متداول ترین روش کروماتوگرافی ست، که برای محدوده وسیعی از مواد غیر فرار در زمینه های مختلف علوم کاربرد گسترده ای دارد.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد اصول و مبانی کروماتوگرافی و انواع روش های آن و در ادامه به صورت جزیی تر در مورد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، اساس و ملزومات آن توضیح داده شده است. همچنین به کاربردها و نکات آنالیزی مربوط به آن اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- کروماتوگرافی
۱-۱ اصول و مبانی کروماتوگرافی
۲-۱ انواع روش کروماتوگرافی
۳-۱ آنالیز کیفی و کمی با کروماتوگرافی
۲- کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا
۱-۲ دستگاهوری روش HPLC
۱-۱-۲ مخازن حلال در روش HPLC
۲-۱-۲ پمپ در روش HPLC
۳-۱-۲ تزریق کننده نمونه در روش HPLC
۴-۱-۲ ستون در روش HPLC
۵-۱-۲ آشکارساز در روش HPLC
۲-۲ کروماتوگرافی مایع با عملکرد فوق العاده بالا (UPLC)
۳-۲ آنالیز کمی و کیفی با HPLC
۴-۲ نکات آنالیزی روش HPLC
۵-۲ زمینه کاربردی روش HPLC
۳- منابع
۱-۳ کتاب تخصصی
۲-۳ وب سایت
۳-۳ ژورنال های تخصصی