توضیحات

عنوان: تهیه استانداردها و انواع محلول های مورد استفاده در پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES)

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۴۰۱ kb     تعداد صفحات:  ۲۷ صفحه

 استانداردهای کالیبراسیون برای آنالیز با ICP-AES همیشه در دسترس نیست یا تهیه آنها برای یک کار تحقیقاتی یا چند آنالیز محدود به صرفه نخواهد بود. این استاندارد قسمتی از استاندارد EPA 200.7 است که طرز تهیه بسیاری از محلول های مورد نیاز برای آنالیز با     ICP-AES را شرح داده است; تهیه انواع استانداردهای عناصر فلزی و غیرفلزی، محلول های بررسی تداخل طیفی، محلول های شاهد و شستشو، محلول پلاسما و..

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده روش استاندارد توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱ تعاریف ۲
۲ لوازم و تجهیزات ۶
۳ معرف ها و استانداردها ۸
۳٫۴ محلول های استاندارد ذخیره (Standard Stock Solutions) 10
۳٫۵ محلول های استاندارد کالیبراسیون مخلوط ۲۱
۳٫۶ محلول های شاهد ۲۲
۳٫۷ محلول تایید کالیبراسیون (Calibration verification (CV) solution) 22
۳٫۸ نمونه مرجع (Reference sample) 23
۳٫۹ محلول های بررسی تداخل طیفی (Spectral interference check (SIC) solutions) 23
۳٫۱۰ محلول پلاسما ۲۴
واحدهای استفاده شده و اختصار آنها ۲۷