توضیحات

عنوان: حجم سنجی (تیتراسیون)

فرمت فایل: pdf        حجم فایل: ۲۱۴ kb     تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

روش­ تجزیه حجم ­سنجی یا تیتراسیون­ یکی از روش­های قدیمی (کلاسیک) و پرکاربرد آنالیز شیمیایی می­باشد که در آن مقدار ماده A (نمونه، آنالیت یا تیتراند) در یک نمونه براساس حجم مورد نیاز از ماده B با غلظت مشخص (محلول استاندارد، تیتراتور یا تیتران) تعیین می­شود در حالی که A و B دارای واکنش کامل با یکدیگر می­باشند.

امروزه روش های آنالیز دستگاهی در آزمایشگاه ها حاکم می باشند. با این حال، استفاده از روش­های کلاسیک مانند تیتراسیون در روند روزمره آزمایشگاه ضروری است. دلیل اصلی این است که هرچند اندازه ­گیری با روش­های مدرن می­تواند در محدوده غلظت پایین ­تر انجام شود که در این مورد روش­های کلاسیک شکست می­ خورند، اما در محدوده غلظت بالاتر (تقریباً بین  ۳-۱۰ تا ۱ مول بر لیتر) روش­های دستگاهی نسبت به روش های کلاسیک از نظر دقت دارای محدودیت می­باشند.

در این فایل به صورت خلاصه در مورد تجزیه حجم سنجی یا تیتراسیون، اساس و انواع روش های آن توضیح داده شده است. همچنین به زمینه کاربردی و نکات آنالیزی مربوط به هر روش اشاره شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
۱- مقدمه
۲- مبانی تیتراسیون
۳- مفاهیم مورد استفاده در تیتراسیون
۱-۳ آنالیت
۲-۳ تیتران
۳-۳ شناساگر
۴-۳ نقطه اکی والان و نقطه پایان
۵-۳ منحنی تیتراسیون
۴- شرایط لازم برای انجام تیتراسیون
۵- روشهای تیتراسیون
۱-۵ تیتراسیون مستقیم (Direct titration)
۲-۵ تیتراسون معکوس (inverse titration)
۳-۵ تیتراسیون برگشتی (back titration)
۴-۵ تیتراسیون جایگزینی (substitution titration)
۵-۵ تیتراسیون غیر مستقیم (Indirect titration)
۶- انواع تیتراسیون
۷- کاربرد های تیتراسیون
۱-۷ تعیین اسیدیته و قلیائیت نمونه آب
۲-۷ تعیین نیتروژن کل به روش کجلدال (kjeldahl nitrogen analysis)
۳-۷ تعیین سختی آب
۸- منابع
۱-۸ کتاب های تخصصی