طراحی Placket Burman

   طراحی Placket Burman یا طراحی PB یک روش غربالگری و بسیار اقتصادی ست که توسط دو شخص به نام های Placket و Burman در سال ۱۹۴۶ ارائه شد. طراحی پلکت-برمن نوعی طراحی عاملی کسری دو سطحی با وضوح (تفکیک) ۳ است. این طراحی برای تعداد فاکتورهای با ضریب ۴ یا ۸ به کار می رود. تعداد آزمایش ها،به جای توان دو در طراحی های عاملی،با ضریب چهار محاسبه می شود. همیشه تعداد آزمایشات ضریبی از ۴ است و حداقل تعداد آزمایشات از ۸ شروع می شود. به عنوان مثال، برای تعداد ۴-۷ فاکتور ۸ آزمایش لازم است… ادامه مطلب