اصول و مبانی کروماتوگرافی

  کروماتوگرافی (Chromatography) متداول ترین روش جداسازی ست که با پیشرفت های دستگاهی به روشی ارزشمند برای جدا سازی، اندازه گیری و شناسائی مواد تبدیل شده است.

  کروماتوگرافی کاربرد وسیعی در بسیاری از زمینه ها شامل شیمی، داروسازی، پتروشیمی، مواد غذایی، زیست فناوری و غیره پیدا کرده است. روش های کروماتوگرافی برای جداسازی مخلوط ترکیبات، شناسایی ترکیبات ناشناخته یا مجهول، تخمین خلوص و غلظت مواد، نظارت در تولید دارو در صنایع داروسازی و بیوتکنولوژی، در پزشکی قانونی برای آنالیز نمونه های بیولوژیک، رنگ، مواد منفحره و .. کاربرد بسیار زیادی دارند. اهمیت این دسته از روش ها وقتی مشخص می شود که بدانیم از سال ۱۹۳۷ تا ۱۹۷۲ دوازده جایزه نوبل به تحقیقاتی تعلق گرفت که روش های کروماتوگرافی نقش حیاتی در انجام آنها داشت… ادامه مطلب