توضیحات

عنوان: اصول روش ها ی دسته بندی

آشنایی با اصول روش های دسته بندی و معرفی انواع الگوریتم ها

فرمت فایل:  pdf        حجم فایل:  ۸۷۶ kb     تعداد صفحات:  ۴۵ صفحه

دسته بندی کلاس بندی یا طبقه بندی (Classification) و خوشه بندی (Clustering) از شاخه های علوم داده (Data Science) هستند که به اشکال مختلف برای به دست آوردن الگو ها و کسب دانش در مورد الگوی حاکم بر انواع مختلف داده مورد استفاده قرار می گیرند. روش های دسته بندی از روش های بسیار مهم و کاربردی در بسیاری از علوم مانند شیمی، زیست شناسی، داروسازی و پزشکی، جامعه شناسی، اقتصاد، بازاریابی و .. هستند. در فرآیند داده کاوی، ابتدا مجموعه بزرگی از داده های پردازش می شوند، سپس الگوهای بین داده ها شناسایی شده و روابط و تکنیک هایی برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها و حل مسائل استفاده می شود. و در نهایت از این الگو ها برای پیش بینی استفاده می شود. پس به طور خلاصه دسته بندی یا طبقه بندی یک کار علمی بر روی داده هاست که برای پیش بینی مقدار متغیر طبقه بندی شده (هدف یا کلاس) با ساختن یک مدل بر اساس یک یا چند متغیر عددی و / یا دسته ای (پیش بینی کننده یا ویژگی) به کار می رود.

در این فایل pdf، اصول و روش های دسته بندی شرح داده می شود. فهرست مطالب ارائه شده در این فایل به شرح زیر می باشد.

فهرست
مقدمه…. ۳
انواع دسته بندی ۵
دسته بندی دوتایی یا باینری ۵
دسته بندی چند کلاسی ۶
دسته بندی خطی و غیر خطی ۷
یادگیری نظارت شده ۸
یادگیری نظارت نشده ۸
مراحل روش های دسته بندی ۹
پیش پردازش ۱۲
تبدیل داده ها ۱۲
روش های دسته بندی ۱۵
تجزیه مولفه های اصلی (PCA) 17
تکنیک‌های تمایزی ۲۲
آنالیز تمایزی خطی (LDA) و درجه دوم (QDA) 23
آنالیز تمایزی حداقل مربعات جزئی (PLS-DA) 26
k- نزدیک ترین همسایه (KNN) 28
مدل‌سازی مستقل نرم قیاس‌های طبقاتی (SIMCA) 30
شبکه عصبی مصنوعی ۳۱
تابع انتقال (Transfer function) 35
یادگیری شبکه ۳۷
انواع شبکه عصبی ۳۹
ماشین بردار پشتیبان ۴۰
معرفی نرم افزار های دسته بندی ۴۳
مراجع…. ۴۴