توضیحات

عنوان: کودهای شیمیایی-تعیین ان-(۱و۲- دی کربوکسی اتیل) L-آسپارتیک اسید (ایمینو دی سوکسینیک اسید- IDHA) با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

فرمت فایل: pdf         حجم فایل: ۴۵۲ kb     تعداد صفحات:  ۲۳ صفحه

این استاندارد اروپایی روشی را برای تعیین ان-(۱و۲- دی کربوکسی اتیل) L-آسپارتیک اسید (ایمینو دی سوکسینیک اسید- IDHA) در کود شیمیایی ارئه می دهد.

این فایل pdf، حاوی نسخه ترجمه شده توسط تیم آنالیوم می باشد. فهرست مطالب ارائه شده در این روش استاندارد به شرح زیر می باشد.

فهرست
پیش گفتار
۱- دامنه
۲- مراجع وابسته
۳- اصطلاحات و تعاریف
۴- اصول
۵- مزاحمت ها
۶- مواد
۷- لوازم
۸- نمونه برداری و آماده سازی نمونه
۹- روش انجام
۱۰- محاسبات
۱۱- دقت برای IDHA
۱۲- گزارش آزمون