انواع طیف سنجی نشر اتمی پلاسما

    امروزه منابع پلاسمایی پرکاربردترین و مهم ترین منابع برای طیف سنجی نشر اتمی هستند و بنابراین روش های طیف سنجی نشر اتمی پلاسما نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. پلاسما گاز یونیزه شده ای ست که تعداد الکترون‌های آزاد آن تقریباً برابر با تعداد یون‌های مثبت آن است. پلاسما از نظر ماکروسکوپی خنثی بوده و  هادی الکتریسیته است. در بیشتر منابع پلاسمایی از گاز آرگون استفاده می شود. یون های آرگون توانایی جذب توان مناسب از یک منبع خارجی  برای حفظ دما و یونیزاسیون نامحدود در پلاسما را دارند. هر کدام از این روش ها دامنه کاربردی متفاوت دارند.  بر اساس نوع انتقال انرژی به گاز آرگون سه منبع پلاسما با دمای بالا عبارتند از:

  • پلاسمای جفت شده القایی (Inductively coupled plasma, ICP)
  • پلاسمای جریان مستقیم (Direct-Current Plasma, DCP )
  • پلاسما القایی-مایکروویو (Microwave-induced plasma, MIP)     … ادامه مطلب