اساس طیف سنجی جذب اتمی شعله 

     روش طیف سنجی جذب اتمی شعله (Flame Atomic Absorption Spectroscopy) که اغلب به اختصار آن را با FAAS  نشان می دهند، تا کنون متداول ترین روش اندازه گیری مقادیر کم (Trace) فلزات بوده است. اساس و اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. نوع اتمی کننده در طیف سنجی جذب اتمی شعله، یک شعله گازی ست. معمولا از مخلوط هوا و استیلن برای شعله استفاده می شود که دمای لازم (بالاتر از ۲۰۰۰toc) برای اتمی شدن بیش از ۳۰ عنصر را فراهم می کند. برای عناصری مانند تیتانیوم (Ti)، وانادیوم (V) و آلومینیوم (Al) که اکسیدهای پایداری دارند از شعله هایی نظیر استیلن و نیتروزاکساید (N2O) که دمایی حدود ۲۵۰۰toc را ایجاد می کنند، استفاده می شود. امکان دستیابی به دماهای بالاتر از ۳۰۰۰toc نیز با به کاربردن مخلوط استیلن و اکسیژن وجود دارد، اما چندان متداول نیست… ادامه مطلب