کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی (LC-MS)

دستگاه HPLC - waters 2695 با دتکتور PDA و فلورسانس و Autosampler - فوری فروشی فروش HPLC - waters 2695

 جهت کسب اطلاعات با ما تماس بگیرید                                         جهت کسب اطلاعات با ما تماس بگیرید

   علیرغم توانمندی بالای روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC/MS) ، بسیاری از ترکیبات غیرفرار و قطبی قابل آنالیز با این روش نیستند. در تکنیک کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی  (Liquid chromatography–mass spectrometry) یا به اختصار LC-MS توانایی جداسازی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) و طیف سنج جرمی با هم ترکیب شده اند. بنابراین بسیاری از ترکیبات غیرفرار، ناپایدار حرارتی، قطبی، یونی و مولکول های بزرگ با این روش قابل آنالیز هستند.

کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی LC-MS-آنالیوم

روش  LC-MS در بیست سال اخیر از یک تکنیک پیچیده با هزینه بالا به یک روش قابل اعتماد، آسان، با هزینه مناسب و ابزار قوی پژوهشی تبدیل شده است.

   یکی از چالش های اولیه در روش کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی توسعه حدواسطی بود که جریان مایعی که به طور پیوسته و با فشار بالا از ستون HPLC خارج می شود را به محفظه خلاء طیف سنج جرمی وارد کند. سرعت جریان متوسط مایع در LC در حدود 1ml/min که با تبدیل شدن به گاز معادل 1l/min و سرعت ورود نمونه به صورت گاز برای MS 1ml/min است. با ظهور منبع یونش الکترو اسپری (ESI) حد واسطی که اغلب برای LC-MS استفاده می شود، این مشکل بر طرف شد.

  امروزه علاوه بر منبع یونش الکترواسپری، یونش شیمیایی تحت فشار اتمسفری (APCI) و واجذب-یونش لیزری به کمک ماتریس (MALDI) نیز به کار می روند. APCI معمولا برای ترکیبات با قطبیت کم تا متوسط به کار می رود و ESI برای ترکیبات با قطبیت متوسط تا زیاد استفاده می شود. برای APCI باید فار متحرک فرار به کار رود تا نتایج قابل اعتمادی به دست آید مانند استونیتریل، متانول و اتانول.

  انواع تجزیه گرهای جرمی شامل چهار قطبی (Q)، قطاع یونی (B)، زمان پرواز (TOF)، تله یونی (IT) و تبدیل فوریه (FT)  در دستگاه های LC-MS به کار رفته است اما قیمت مناسب تجزیه گر جرمی چهار قطبی (کوادروپل) سبب استفاده گسترده تر آن شده است.

همانند تکنیک GC-MS، دو روش اسکن کامل (full scan) یا نظارت یون انتخابی (selected ion monitoring, SIM) که در روش  برای LC-MS نیز قابل انجام است.

نکات آنالیزی LC-MS

 • محدوده وسیعی از ترکیبات شامل ترکیبات غیرفرار، قطبی، یونی و مولکول های بزرگ قابل اندازه گیری با این روش هستند. بنابراین استفاده گسترده تری نسبت به GC-MS دارد.
 • وجود بافرهای یونی، نمک ها و حلا ل فاز متحرک که همراه آنالیت وارد طیف سنج جرمی می شوند سبب محدودیت در حساسیت بهینه این روش هستند.
 • اگر هر پیکی سیگنال جرمی مستقلی داشته باشد، نیازی به تفکیک کامل در ستون کروماتوگرافی LC-MS نیست و بنابراین معمولا طول ستون های کروماتوگرافی در LC-MS  کوتاه تر است.
 • برخلاف GC-MS که می توان از مجموعه مشترکی از شرایط اپراتوری دستگاهی برای آنالیز بسیاری از آنالیت ها استفاده کرد، در LC-MS آنالیت های مختلف پارامترهای بهینه متفاوتی دارند که معمولا باید به صورت موردی تعیین و بهینه شوند.

 زمینه های کاربردی LC-MS

 • اندازه گیری جرم مولکولی مواد
 • آنالیز کمی و کیفی مواد
 • شناسایی آنالیت در نمونه های با ماتریس پیچیده در مقیاس جزئی (trace levels)
 • ابزاری قوی در شیمی ترکیبی (combinatorial chemistry) در کشف و طراحی دارو
 • آنالیز هموگلوبین و غربال گری نوزادان
 • آنالیز پروتئین، پپتید و الیگوساخاریدها
 • مطالعات زیست محیطی، صنایع غذایی و داروسازی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی و سم شناسی

مقالات مرتبط