طیف سنجی اتمی

اثر تداخل طیفی بر نتایج آنالیز با ICP

تأثیر تداخلات طیفی بر اعتبار داده ها هنگام استفاده از تکنیک های افزایش استاندارد در آنالیز با ICP-OES برخلاف تصور عمومی، نه راندمان خوب زمانی که نمونه را “spike” میکنیم  و نه استفاده از روش افزایش استاندارد (MSA) نتایج صحیح را در ICP-OES تضمین نمی کند. زیرا اثر تداخل طیفی را پوشش نمی دهند. یک تصور غلط رایج در بین کاربران طیف سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP – OES) این است که راندمان های خوب هنگام “spike” کردن…

کیفیت آب برای آنالیز قابل اعتماد با LC-MS و ICP-MS

کیفیت آب برای آنالیز قابل اعتماد با LC-MS و ICP-MS آب خالص در یک آزمایشگاه آنالیز کاربردهای فراوانی دارد، از آماده سازی معرف و بافر گرفته تا شستشوی ظروف شیشه ای، و همچنین در موفقیت بسیاری از آزمون ها نقش اساسی دارد. کیفیت آب در آنالیز  بسیار موثر و ضروری است. درک تأثیر احتمالی آلاینده های آب در کروماتوگرافی مایع – طیف سنجی جرمی (LC-MS) و آنالیز طیف سنجی جرمی پلاسما به روش القایی (ICP-MS) می تواند در انتخاب روش…

طیف سنجی نشر اتمی تخلیه تابش (GD-AES)

   همان طور که از عنوان روش طیف سنجی نشر اتمی تخلیه تابش پیداست، مکانیسم تخلیه تابش روش اتمی کردن و تهییج اتم ها در این تکنیک است. در روش های مبتنی بر تخلیه تابشی از مکانیسم تخلیه تابش (Glow discharge) جهت اتمی کردن و تهییج عناصر موجود در نمونه استفاده می شود. منابع تخلیه تابش از منابع اولیه و شناخته شده اتمی کردن عناصر است که در پروژه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گرفت. اما در رقابت با…

طیف سنجی نشر اتمی پلاسما

    امروزه منابع پلاسمایی پرکاربردترین و مهم ترین منابع برای طیف سنجی نشر اتمی هستند و بنابراین روش های طیف سنجی نشر اتمی پلاسما نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. پلاسما گاز یونیزه شده ای ست که تعداد الکترون‌های آزاد آن تقریباً برابر با تعداد یون‌های مثبت آن است. پلاسما از نظر ماکروسکوپی خنثی بوده و  هادی الکتریسیته است. در بیشتر منابع پلاسمایی از گاز آرگون استفاده می شود. یون های آرگون توانایی جذب توان مناسب از یک منبع خارجی  برای…

طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه (Spark and ARC AES)

استفاده از منابع قوس و جرقه در طیف سنجی های نشری خیلی زودتر از منابع پلاسما متداول شد اما امروزه کاربرد بسیار کمتری از طیف سنج های با منابع پلاسما دارند. اما برای کاربردهای خاص و از جمله آنالیز مستقیم جامدات روش طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. مبانی طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه    در هر دو روش طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه (Arc and Spark Atomic Emission…

طیف سنجی نشر اتمی شعله (FAES)

       اتم سازهای شعله، اولین اتم ساز هایی بودن که برای جذب و نشر اتمی استفاده شد. علی رغم استفاده گسترده طیف سنجی جذب اتمی شعله، طیف سنجی نشر اتمی شعله استفاده چندانی ندارد. استفاده از این تکنیک محدود به اندازه گیری فلزات قلیایی و در مواردی کلسیم می شود. دلیل این موضوع آن ست که برای آنالیزهای تک عنصری، روش جذبی حد تشخیص کمتر و صحت بهتری دارد. برای آنالیزهای چند عنصری نیز منابع پلاسما کارایی و عملکرد بسیار…

طیف سنجی جذب اتمی کوره زیمان (ZGF-AAS)

     مزاحمت های طیفی و شیمیایی دو نوع مزاحمت اجتناب ناپذیر در طیف سنجی جذب اتمی هستند. مزاحمت های طیفی مربوط به گونه هایی است که خط طیفی نزدیک به آنالیت را دارند و تفکیک آنها با مونوکروماتور امکان پذیر نیست. مزاحمت شیمیایی نیز در نتیجه فرایندهای پیچیده ای ست که در مرحله اتمی شدن اتفاق می افتند و خصوصیات جذبی مانند شکل طیف جذبی  و بیشترین مقدار جذب آنالیت را تغییر می دهند. در هر دو مورد، چون…

طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد (CV-AAS)

   طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد (Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy, CVAAS) یک روش مرسوم و شناخته برای آنالیز جیوه است. این روش فقط برای اندازه گیری جیوه استفاده می شود زیرا جیوه تنها عنصر فلزی ست که در دمای محیط فشار بخار کمی دارد. اساس طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد  در این روش جیوه موجود در نمونه ابتدا با استفاده از مخلوط اکسید کننده شامل اسید نیتریک و اسیدسولفوریک بهHg+2  و سپس با عامل کاهنده SnCl2 به اتم…

طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید (HG-AAS)

     طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید (Hydride Generation Atomic Absorption Spectroscopy)،با نام اختصاری HG-AAS، یکی از تکنیک های ویژه در طیف سنجی جذب اتمی ست. اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. با این تفاوت که اتمی کردن نمونه به روشی کاملا متفاوت صورت می گیرد. اساس روش طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید     در روش HG-AAS، عناصر به صورت گازهای هیدریدی وارد اتم ساز می شوند. این روش برای فلزاتی نظیر تلوریوم (Te)، قلع…

طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال (ET-AAS)

 در روش طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال (Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy)، که به روش اتم سازی بدون شعله (Flameless) نیز معروف است، اتمی کردن نمونه ها باگرما دادن به طور الکتریکی و به صورت کنترل شده انجام می شود. اساس طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال     اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. متداول ترین اتم ساز الکتروترمال، کوره های گرافیتی (Graphite Furnace) هستند. کوره های گرافیتی برای استفاده در این روش به صورت…