طیف بینی مولکولی

مدولاسیون پولاریزه طیف سنجی جذب-انعکاسی مادون قرمز

طیف سنجی بازتابی و جذب مادون قرمز یا IRRAS حساسیت کمی دارد. طیف IRRAS تعداد پیک های کمی نیز دارد و برای به دست آوردن طیف معمولا به زمان جمع آوری (accumulation time) طولانی نیاز دارد. و چون هم برای نمونه و هم ماده مرجع باید طیف گیری انجام شود زمان آنالیز نمونه طولانی ست. گونه های اتمسفری مانند آب و دی اکسید کربن بر روی طیف IRRAS و نتایج آنالیز تاثیر زیادی می گذارند. روش IRRAS به خواص نوری…

طیف سنجی مادون قرمز جذب-بازتابش

طیف سنجی مادون قرمز جذب-بازتابش (infrared reflection-absorption spectroscopy) با نام اختصاری IRRAS یک تکنیک قوی و مفید در مطالعات فیلم های نازک محسوب می شود. این روش از انواع بازتاب منظم (Specular) است. در بعضی منابع قدیمی تر از این روش به طیف سنجی منظم انعکاسی (Specular reflectance spectroscopy)  نیز نام برده می شود. بازتاب منظم بر اساس بازتاب خارجی است که به صورت بازتاب آینه ای (mirror-like reflection) از سطح صیقلی نمونه اتفاق می افتد. بازتاب منظم (Specular) که…

طیف سنجی زیر قرمزتبدیل فوریه بازتابی نفوذی

طیف سنجی بازتابی نفوذی (Diffuse Reflectance Spectroscopy) بر اساس آنالیز پرتو الکترومغناطیسی بازتابیده از سطوح زبر (rough) استوار است. وقتی این تکنیک همراه روش پر قدرت FT-IR به کار برده شود، به نام روش طیف سنجی زیر قرمزتبدیل فوریه بازتابی نفوذی (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy) با نام اختصاری DRIFTS شناخته می شود. این تکنیک در سال های اخیر برای اندازه گیری ذرات ریز پودرها و سطوح ناصاف روشی سریع و بدون نیاز به نمونه سازی را فراهم کرده…

جدول طیف IR

      همان طور که در بخش طیف بینی زیرقرمز توضیح داده شد، این روش یکی از مهم ترین و متداول ترین تکنیک های شناسایی و آنالیز کمی و کیفی گونه های مولکولی ست. از آنجایی که طیف های IR اطلاعات زیادی درباره ساختار گونه ها و مولکول های آنالیز شده در اختیار ما قرار می دهند، در نتیجه این تکنیک بیشتر به عنوان یک روش کیفی شناخته می شود تا یک روش کمی. به دلیل پیچیدگی طیفی اغلب…

طیف بینی مادون قرمز بازتابی کلی تضعیف شده (ATR)

   از روش های پرکاربرد و مهم انعکاس داخلی روش طیف بینی مادون قرمز بازتاب کلی تضعیف شده (Attenuated total reflection infrared spectroscopy)  یا طیف بینی مادون قرمز انعکاس کلی تضعیف شده، با نام اختصاری  ATR-IRS، است. این روش در 1960 معرفی شد اما در چند سال اخیر کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. به دلیل این کاربرد گسترده این روش با نام روش طیف بینی بازتاب کلی تضعیف شده یا ATR استفاده بیشتری دارد. روش ATR بر اساس پدیده…

طیف بینی زیرقرمز انعکاسی

    مبنای روش طیف بینی زیرقرمز یا IR  عبور نور از نمونه و اندازه گیری شدت عبور آن در فرکانس های محدوده زیر قرمز استوار است.  اما در سال های اخیر روش های IR مبتنی بر انعکاس (Reflection) نور که ترکیبی از طیف بینی IR و تئوری انعکاس نور هستند نیز بسط داده شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. شکل 1 دسته بندی انواع تکنیک های جذبی و انعکاسی مورد استفاده در طیف بینی زیرقرمز را نشان می…

طیف بینی زیرقرمز-تبدیل فوریه (FT-IR)

  طیف بینی مادون قرمز مبتنی بر تبدیل فوریه (طیف بینی زیرقرمز-تبدیل فوریه) که به نام اختصاری FT-IRز(Fourier-transform infrared spectroscopy) معروف است، پرکاربردترین و متداول ترین دستگاه های امروزی هستند. مزایای استفاده از روش تبدیل فوریه آن چنان زیاد و مورد توجه بوده که تقریبا  تمامی دستگاه های تجاری طیف بینی زیرقرمز، با انواع تکنیک های آماده سازی نمونه، به صورت FT-IR تولید می شوند.   طیف سنج های تبدیل فوریه بر اساس تداخل سنجی (interferometry) کار می کنند. متداول…

طیف سنجی رامان آنتی-استوکس همدوس (CARS)

   همان طور که گفته شد طیف بینی رامان اغب از ضعیف بودن شدت سیگنال رنج می برد. برای رفع این مشکل تکنیک های مختلفی برای این روش ارائه شده است. طیف سنجی رامان آنتی-استوکس همدوس (CARS) و طیف بینی رامان تقویت یافته ی سطحی (SERS) از جمله این تکنیک ها هستند. در طیف سنجی رامان آنتی-استوکس همدوس (Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy, CARS) ارتعاشات مولکولی با به کارگیری فرایندهای چند فوتونی برای ایجاد یک سیگنال همدوس در مولکول ایجاد می شوند. این…

طیف بینی رامان تقویت یافته ی سطحی (SERS)

    طیف بینی رامان تقویت یافته ی سطحی (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) با نام اختصاری، SERS تکنیکی است که در آن طیف رامان برای شناسایی مولکول هایی که بر روی سطح فلزات جذب سطحی شده اند، به کار می رود. مزیت عمده این روش شدت افزایش یافته پیک های رامان است که از درجه 104 تا 1014 می تواند تقویت شود و به همین علت حتی برای شناسایی یک مولکول منفرد و تک هم به کار می رود. اصول طیف…

طیف بینی رزونانس اسپین الکترون (ESR)

  طیف بینی رزونانس اسپین الکترون (Electron Spin Resonance, ESR) به نام های رزونانس پارامغناطیسی الکترون (Electron Paramagnetic Resonance, EPR) یا رزونانس مغناطیسی الکترون (Electron Magnetic Resonance, EMR) نیز شناخته می شود.  مفاهیم اولیه روش طیف بینی رزونانس اسپین الکترون یا ESR مشابه روش NMR است اما در این روش اسپین الکترون ها به جای اسپین هسته ها برانگیخته می شوند. اساس طیف بینی ESR جذب تابش مایکروویو توسط یک الکترون جفت نشده یک اتم یا یک مولکول (گونه های…