آنالیز جزیی (Trace analysis)

انتخاب روش آنالیزی

    همان طور که در قسمت روش های آنالیز مواد توضیح داده شد، روش های بسیاری برای اندازه گیری کمی و کیفی مواد شیمیایی در دسترس هستند و با گسترش تکنولوژی روش های تخصصی تر و کارامدتری ارائه شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. انتخاب روش آنالیزی مناسب مهم ترین گام در آنالیز درست مواد به شمار می رود. انتخاب روش آنالیزی مناسب برای نمونه    یکی از سوالات اولیه در آنالیز مواد پاسخ به این پرسش است…

طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال (ET-AAS)

 در روش طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال (Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy)، که به روش اتم سازی بدون شعله (Flameless) نیز معروف است، اتمی کردن نمونه ها باگرما دادن به طور الکتریکی و به صورت کنترل شده انجام می شود. اساس طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال     اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. متداول ترین اتم ساز الکتروترمال، کوره های گرافیتی (Graphite Furnace) هستند. کوره های گرافیتی برای استفاده در این روش به صورت…