تکنیک تولید هیدرید

طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید (HG-AAS)

     طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید (Hydride Generation Atomic Absorption Spectroscopy)،با نام اختصاری HG-AAS، یکی از تکنیک های ویژه در طیف سنجی جذب اتمی ست. اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. با این تفاوت که اتمی کردن نمونه به روشی کاملا متفاوت صورت می گیرد. اساس روش طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید     در روش HG-AAS، عناصر به صورت گازهای هیدریدی وارد اتم ساز می شوند. این روش برای فلزاتی نظیر تلوریوم (Te)، قلع…