دیلاتومتری

دیلاتومتری

   همه مواد بر اثر حرارت و گرما تغییر طول یا حجم نشان می دهند. میزان این تغییرات به نیروی بین اتمی و قدرت پیوندی بین اتم های ماده مورد نظر بستگی دارد. بنابراین واضح است که انتظار داشته باشیم تا مواد با پیوندهای کووالانسی یا یونی قوی (شیشه و سرامیک) نسبت به تغییرات دمایی تغییر کمتری را نشان دهند و موادی با پیوندهای بین مولکولی ضعیف تر مانند پلیمرها تغییرات بیشتری نسبت به تغییر دما داشته باشند. انبساط سنجی…

روش های حرارتی (TA)

     روش های آنالیز حرارتی (Thermal analysis) از جمله روش های آنالیزی هستند که در صنعت بسیار بیشتر از تحقیقات و پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند. روش های حرارتی کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف شامل سرامیک، شیشه، داروسازی، مواد غذایی، پلیمر، کامپوزیت، آلیاژها، مواد معدنی، نفت، صنایع شیمیایی و .. دارند.     طبق تعریف اتحادیه بین المللی آنالیز حرارتی (International Confederation of Thermal Analysis and Calorimetry) که مورد تایید آیوپاک (IUPAC) نیز می باشد: روش های…