دی الکتریک

آنالیز الکتریکی حرارتی (DETA)

روش آنالیز الکتریکی حرارتی (Dielectric thermal  Analysis) با نام مخفف DETA مشابه روش DMA است با این تفاوت که به جای نیروی مکانیکی از یک میدان الکتریکی استفاده می شود. این روش برای انواع اشکال مختلف ماده شامل پودر، مایع، ورق و فیلم نازک می تواند به کار رود. این روش با نام آنالیز دی الکتریک (Dielectric Analysis) با نام مخفف DEA  نیز شناخته می شود.   در واقع  آنالیز DETA یا DEA به همه روش هایی اطلاق می شود…