طیف بینی زیرقرمز

جدول طیف IR

      همان طور که در بخش طیف بینی زیرقرمز توضیح داده شد، این روش یکی از مهم ترین و متداول ترین تکنیک های شناسایی و آنالیز کمی و کیفی گونه های مولکولی ست. از آنجایی که طیف های IR اطلاعات زیادی درباره ساختار گونه ها و مولکول های آنالیز شده در اختیار ما قرار می دهند، در نتیجه این تکنیک بیشتر به عنوان یک روش کیفی شناخته می شود تا یک روش کمی. به دلیل پیچیدگی طیفی اغلب…

طیف بینی مادون قرمز بازتابی کلی تضعیف شده (ATR)

   از روش های پرکاربرد و مهم انعکاس داخلی روش طیف بینی مادون قرمز بازتاب کلی تضعیف شده (Attenuated total reflection infrared spectroscopy)  یا طیف بینی مادون قرمز انعکاس کلی تضعیف شده، با نام اختصاری  ATR-IRS، است. این روش در 1960 معرفی شد اما در چند سال اخیر کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. به دلیل این کاربرد گسترده این روش با نام روش طیف بینی بازتاب کلی تضعیف شده یا ATR استفاده بیشتری دارد. روش ATR بر اساس پدیده…

آنالیز کیفی یا آنالیز کمی؟

همه ما علاقه مند هستیم تا بدانیم در فنجان چایی که می نوشیم چه چیزهایی هست یا چه ترکیباتی دارد (آنالیز کیفی) و آیا مقادیر این ترکیبات در حد مجاز برای مصرف روزانه هست (آنالیز کمی). آنالیز کیفی یا آنالیز کمی دو واژه متفاوت و البته مرتبط به هم هستند که در آنالیز مواد شیمیایی بسیار استفاده می شوند. آنالیز کمی و آنالیز کیفی آنالیز کمی (Quantitative analysis) برای تعیین مقدار یک ترکیب در نمونه به کار می رود. مقدار…