طیف سنجی رامان تقویت یافته نوک

طیف بینی رامان تقویت یافته ی سطحی (SERS)

    طیف بینی رامان تقویت یافته ی سطحی (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) با نام اختصاری، SERS تکنیکی است که در آن طیف رامان برای شناسایی مولکول هایی که بر روی سطح فلزات جذب سطحی شده اند، به کار می رود. مزیت عمده این روش شدت افزایش یافته پیک های رامان است که از درجه 104 تا 1014 می تواند تقویت شود و به همین علت حتی برای شناسایی یک مولکول منفرد و تک هم به کار می رود. اصول طیف…