طیف سنجی مادون قرمز جذب-بازتابش

مدولاسیون پولاریزه طیف سنجی جذب-انعکاسی مادون قرمز

طیف سنجی بازتابی و جذب مادون قرمز یا IRRAS حساسیت کمی دارد. طیف IRRAS تعداد پیک های کمی نیز دارد و برای به دست آوردن طیف معمولا به زمان جمع آوری (accumulation time) طولانی نیاز دارد. و چون هم برای نمونه و هم ماده مرجع باید طیف گیری انجام شود زمان آنالیز نمونه طولانی ست. گونه های اتمسفری مانند آب و دی اکسید کربن بر روی طیف IRRAS و نتایج آنالیز تاثیر زیادی می گذارند. روش IRRAS به خواص نوری…

طیف سنجی مادون قرمز جذب-بازتابش

طیف سنجی مادون قرمز جذب-بازتابش (infrared reflection-absorption spectroscopy) با نام اختصاری IRRAS یک تکنیک قوی و مفید در مطالعات فیلم های نازک محسوب می شود. این روش از انواع بازتاب منظم (Specular) است. در بعضی منابع قدیمی تر از این روش به طیف سنجی منظم انعکاسی (Specular reflectance spectroscopy)  نیز نام برده می شود. بازتاب منظم بر اساس بازتاب خارجی است که به صورت بازتاب آینه ای (mirror-like reflection) از سطح صیقلی نمونه اتفاق می افتد. بازتاب منظم (Specular) که…

طیف بینی زیرقرمز انعکاسی

    مبنای روش طیف بینی زیرقرمز یا IR  عبور نور از نمونه و اندازه گیری شدت عبور آن در فرکانس های محدوده زیر قرمز استوار است.  اما در سال های اخیر روش های IR مبتنی بر انعکاس (Reflection) نور که ترکیبی از طیف بینی IR و تئوری انعکاس نور هستند نیز بسط داده شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. شکل 1 دسته بندی انواع تکنیک های جذبی و انعکاسی مورد استفاده در طیف بینی زیرقرمز را نشان می…