طیف IR

طیف سنجی مادون قرمز جذب-بازتابش

طیف سنجی مادون قرمز جذب-بازتابش (infrared reflection-absorption spectroscopy) با نام اختصاری IRRAS یک تکنیک قوی و مفید در مطالعات فیلم های نازک محسوب می شود. این روش از انواع بازتاب منظم (Specular) است. در بعضی منابع قدیمی تر از این روش به طیف سنجی منظم انعکاسی (Specular reflectance spectroscopy)  نیز نام برده می شود. بازتاب منظم بر اساس بازتاب خارجی است که به صورت بازتاب آینه ای (mirror-like reflection) از سطح صیقلی نمونه اتفاق می افتد. بازتاب منظم (Specular) که…

طیف بینی زیرقرمز-تبدیل فوریه (FT-IR)

  طیف بینی مادون قرمز مبتنی بر تبدیل فوریه (طیف بینی زیرقرمز-تبدیل فوریه) که به نام اختصاری FT-IRز(Fourier-transform infrared spectroscopy) معروف است، پرکاربردترین و متداول ترین دستگاه های امروزی هستند. مزایای استفاده از روش تبدیل فوریه آن چنان زیاد و مورد توجه بوده که تقریبا  تمامی دستگاه های تجاری طیف بینی زیرقرمز، با انواع تکنیک های آماده سازی نمونه، به صورت FT-IR تولید می شوند.   طیف سنج های تبدیل فوریه بر اساس تداخل سنجی (interferometry) کار می کنند. متداول…

طیف بینی رامان (Raman)

    طیف بینی رامان (Raman spectroscopy) روشی برای تعیین ساختار شیمیایی و شناسایی مواد با استفاده از طیف ارتعاشی آنهاست. اگرچه به نظر می رسد طیف بینی رامان مشابه روش طیف بینی IR است، اما قدرت تفکیک فضایی بهتر و توانایی آنالیز ابعاد بسیار کوچک تر (زیر یک میکرومتر) این روش را به مکمل مناسبی برای روش FTIR تبدیل کرده است. اصول طیف بینی رامان   طیف رامان از تابش دهی یک نمونه با یک منبع لیزر قوی با تابش…

طیف بینی زیر قرمز (IR)

   روش طیف بینی زیر قرمز (Infra-Red absorption spectroscopy, IR)، با نام متداول IR، یک تکنیک شناخته شده در شناسایی کیفی مواد است. اصطلاح زیر قرمز یا مادون قرمز محدوده وسیعی از طیف الکترومغناطیسی i0.78-1000 µm را پوشش می دهد. در طیف بینی زیر قرمز از عکس طول موج با واحد cm-1 به نام عدد موجی (wave number) استفاده می شود. ناحیه زیرقرمز به سه بخش تقسیم می شود. در جدول زیر محدوده هر کدام از این نواحی که عبارتند…