مسمومیت با کلر

کلر و نکات کلیدی خرید کلر

    کلر و خواص شیمیایی ویژه آن سبب شده تا کلر متداول ترین ضدعفونی کننده برای آب آشامیدنی، استخر و چاه باشد. به طور کلی تخمین زده می شود که میزان سالانه فروش کلر در دنیا 65 میلیون تن باشد. بنابراین تعجبی ندارد که فروش کلر با انواع نام های و برندهای تجاری با غلظت و درصد مختلف موجود باشد و تفاوت قیمت کلر سبب گیج شدن خریداران هنگام خرید و فروش کلر می شود. در ادامه انواع تجاری کلر…