مواد مرجع

روش آنالیزی یا دستگاه آنالیزی؟

  کدام مهم تر است و نقش تعیین کننده ای در نتایج نهایی آنالیز خواهند داشت: روش آنالیزی یا دستگاه آنالیزی؟ به نظر می رسد که برای بسیاری از مبتدیان یا کسانی که آشنایی چندانی با علم آنالیز ندارند، بین روش آنالیزی یا دستگاه آنالیزی، دستگاه آنالیزی مهم تر است یا حداقل مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. متاسفانه بسیار شنیده ایم که دوستان به دستگاه آنالیزی بسیار بیشتر از روش آنالیزی اهمیت می دهند. فقط کافی ست به یاد بیاوریم…

عدم قطعیت در آنالیز مواد شیمیایی

علم آنالیز به طور فوق العاده‌ای یک دانش کمی است، زیرا در بسیاری از موارد یک جواب کمی بیش از یک پاسخ کیفی با ارزش است. یک جواب کمی برای تشخیص حضور ترکیب یا عنصر مورد نظر در نمونه، می‌تواند پاسخی برای آنالیز کیفی آن نیز باشد. در بسیاری از موارد نیز فقط جواب کمی دارای ارزش است زیرا مثلا تمام نمونه‌های سرم خون انسان حاوی آلبومین می‌باشند و تنها سئوال اساسی این است که مقدار آن در نمونه‌های خون…

مواد مرجع

    مواد مرجع (Reference Materials) با نام رایج RM نقش بسیار مهمی در توسعه روش های آنالیزی دارند. مواد مرجع برای ارزیابی صحت نتایج دستگاه، اعتبار سنجی روش آنالیزی، تخمین عدم قطعیت اندازه گیری (estimation of measurement uncertainty)، اهداف کنترل کیفی (Quality control) و اطمینان کیفی (quality assurance) و مقایسه نتایج آنالیزی بین آزمایشگاهی (between laboratories) اهمیت زیادی دارند. مواد مرجع در اندازه گیری ترکیبات شیمیایی، خواص فیزیکی، بیولوژیکی، اندازه گیری های مهندسی و کلینیکی و در مواردی مانند…