طیف سنجی اتمی

طیف سنجی جذب اتمی شعله (FAAS)

     روش طیف سنجی جذب اتمی شعله (Flame Atomic Absorption Spectroscopy) که اغلب به اختصار آن را با FAAS  نشان می دهند، تا کنون متداول ترین روش اندازه گیری مقادیر کم (Trace) فلزات بوده است. اصول طیف سنجی جذب اتمی شعله اساس و اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. نوع اتمی کننده در FAAS، یک شعله گازی ست. معمولا از مخلوط هوا و استیلن برای شعله استفاده می شود که دمای لازم (بالاتر…

طیف سنجی فلورسانس اتمی (AFS)

روش طیف سنجی فلورسانس اتمی به اندازه روش های طیف سنجی جذب و نشر اتمی متداول و مرسوم نیست. اما به دلیل حساسیت بالا و انتخابی بودن آن در بسیاری از کارهای تحقیقاتی از روش های آنالیزی مود علاقه پژوهشگران به شمار می رود. اساس طیف سنجی فلورسانس اتمی       اساس کار طیف سنجی فلورسانس اتمی (Atomic fluorescence spectroscopy)، با نام اختصاری AFS، اندازه گیری تابش نشر شده از اتم های برانگیخته ای ست که توسط یک منبع تابش…

طیف سنجی نشر اتمی (AES)

روش های طیف سنجی نشر اتمی از روش های متداول و معمول در آنالیز عناصر فلزی به شمار می روند. این روش ها معمولا مکمل روش های طیف سنجی جذب اتمی هستند. در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی استفاده از منابع پلاسما برای اتمی کردن و تهییج عناصر فلزی گسترش بسیاری پیدا کرده اند و تقریبا در هر آزمایشگاه آنالیزی می توان یک دستگاه با منبع پلاسما پیدا کرد.  اساس طیف سنجی نشر اتمی     اساس روش های طیف…

مبانی و اصول طیف سنجی اتمی

    طیف سنجی اتمی نوری (Optical Atomic Spectroscopy) قدیمی ترین تکنیک دستگاهی برای آنالیزهای عنصری ست. طیف سنجی اتمی نوری اساس این روش ها انتقالات انرژی در سطوح مختلف توسط الکترون های موجود در لایه ظرفیت اتم هاست که با نشر یا جذب فوتون همراه است. اتم های آزاد دارای ترازهای ارتعاشی و چرخشی نیستند و فقط ترازهای الکترونی دارند. بنابراین جذب و نشر انرژی منحصر به ترازهای الکترونی اتم های آزاد است. اتم ها خطوط طیفی مجزا و…

طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

روش های طیف سنجی جذب اتمی مبتنی بر جذب نور اتم ها در حالت گازی هستند که از روش های بسیار متداول اندازه گیری کمی عناصر به شمار می روند. طیف سنجی جذب اتمی شعله از وسایل اولیه در هر آزمایشگاه آنالیزی در زمینه های مختلف تحقیقاتی و صنعتی به شمار می رود. مبانی طیف سنجی جذب اتمی       طیف سنجی جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy) با نام اختصاری AAS روشی برای اندازه­ گیری کمی عناصر شیمیایی بر مبنای جذب…