دستگاهوری

آنالیز مکانیکی دینامیکی (DMA)

   روش آنالیز مکانیکی دینامیکی (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) با نام اختصاری DMA یا DMTA، یک ابزار مهم در اندازه گیری خواص ویسکوالاستیک (viscoelastic properties) به ویژه برای پلیمرهاست. برای انجام آنالیز DMA به نمونه یک نیروی نوسانی (oscillatory force) اعمال شده و از پاسخ نمونه به نیروی اعمالی خواصی چون ویسکوزیته و سفتی (stiffness) محاسبه می شود. خواص ویسکوالاستیک می تواند خواص مرتبط با دما، زمان یا فرکانس باشد. آنالیز DMA می تواند اطلاعات خوبی در مورد خواص بالک…

مبانی و اصول طیف سنجی اتمی

    طیف سنجی اتمی نوری (Optical Atomic Spectroscopy) قدیمی ترین تکنیک دستگاهی برای آنالیزهای عنصری ست. طیف سنجی اتمی نوری اساس این روش ها انتقالات انرژی در سطوح مختلف توسط الکترون های موجود در لایه ظرفیت اتم هاست که با نشر یا جذب فوتون همراه است. اتم های آزاد دارای ترازهای ارتعاشی و چرخشی نیستند و فقط ترازهای الکترونی دارند. بنابراین جذب و نشر انرژی منحصر به ترازهای الکترونی اتم های آزاد است. اتم ها خطوط طیفی مجزا و…