طیف سنجی جذب اتمی

روش آنالیزی یا دستگاه آنالیزی؟

  کدام مهم تر است و نقش تعیین کننده ای در نتایج نهایی آنالیز خواهند داشت: روش آنالیزی یا دستگاه آنالیزی؟ به نظر می رسد که برای بسیاری از مبتدیان یا کسانی که آشنایی چندانی با علم آنالیز ندارند، بین روش آنالیزی یا دستگاه آنالیزی، دستگاه آنالیزی مهم تر است یا حداقل مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. متاسفانه بسیار شنیده ایم که دوستان به دستگاه آنالیزی بسیار بیشتر از روش آنالیزی اهمیت می دهند. فقط کافی ست به یاد بیاوریم…

طیف سنجی جذب اتمی کوره زیمان (ZGF-AAS)

     مزاحمت های طیفی و شیمیایی دو نوع مزاحمت اجتناب ناپذیر در طیف سنجی جذب اتمی هستند. مزاحمت های طیفی مربوط به گونه هایی است که خط طیفی نزدیک به آنالیت را دارند و تفکیک آنها با مونوکروماتور امکان پذیر نیست. مزاحمت شیمیایی نیز در نتیجه فرایندهای پیچیده ای ست که در مرحله اتمی شدن اتفاق می افتند و خصوصیات جذبی مانند شکل طیف جذبی  و بیشترین مقدار جذب آنالیت را تغییر می دهند. در هر دو مورد، چون…

طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد (CV-AAS)

   طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد (Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy, CVAAS) یک روش مرسوم و شناخته برای آنالیز جیوه است. این روش فقط برای اندازه گیری جیوه استفاده می شود زیرا جیوه تنها عنصر فلزی ست که در دمای محیط فشار بخار کمی دارد. اساس طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد  در این روش جیوه موجود در نمونه ابتدا با استفاده از مخلوط اکسید کننده شامل اسید نیتریک و اسیدسولفوریک بهHg+2  و سپس با عامل کاهنده SnCl2 به اتم…

طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید (HG-AAS)

     طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید (Hydride Generation Atomic Absorption Spectroscopy)،با نام اختصاری HG-AAS، یکی از تکنیک های ویژه در طیف سنجی جذب اتمی ست. اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. با این تفاوت که اتمی کردن نمونه به روشی کاملا متفاوت صورت می گیرد. اساس روش طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید     در روش HG-AAS، عناصر به صورت گازهای هیدریدی وارد اتم ساز می شوند. این روش برای فلزاتی نظیر تلوریوم (Te)، قلع…

طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال (ET-AAS)

 در روش طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال (Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy)، که به روش اتم سازی بدون شعله (Flameless) نیز معروف است، اتمی کردن نمونه ها باگرما دادن به طور الکتریکی و به صورت کنترل شده انجام می شود. اساس طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال     اصول این روش مشابه تمام روش های طیف سنجی جذب اتمی است. متداول ترین اتم ساز الکتروترمال، کوره های گرافیتی (Graphite Furnace) هستند. کوره های گرافیتی برای استفاده در این روش به صورت…

مبانی و اصول طیف سنجی اتمی

    طیف سنجی اتمی نوری (Optical Atomic Spectroscopy) قدیمی ترین تکنیک دستگاهی برای آنالیزهای عنصری ست. طیف سنجی اتمی نوری اساس این روش ها انتقالات انرژی در سطوح مختلف توسط الکترون های موجود در لایه ظرفیت اتم هاست که با نشر یا جذب فوتون همراه است. اتم های آزاد دارای ترازهای ارتعاشی و چرخشی نیستند و فقط ترازهای الکترونی دارند. بنابراین جذب و نشر انرژی منحصر به ترازهای الکترونی اتم های آزاد است. اتم ها خطوط طیفی مجزا و…