طیف سنجی جرمی

آنالیز مواد غذایی

آنالیز مواد غذایی نیازمند توسعه روش های آنالیزی با دوام تر، تأثیرگذارتر، ظریف تر و مقرون به صرفه است. همچنین آنالیز مواد غذایی ایمنی، کیفیت و قابلیت ردیابی مواد غذایی را با هماهنگی قانون و خواسته های مصرف کنندگان تضمین می کند. روش های قدیمی مورد استفاده در آغاز قرن بیستم موسوم به “شیمی مرطوب” یا شیمی تر، روش های های قدرتمند فعلی را بهبود بخشیده اند. تکنیک های مورد استفاده در آزمایشگاه های مواد غذایی علاوه بر روش های…

آنالیز کیفی یا آنالیز کمی؟

همه ما علاقه مند هستیم تا بدانیم در فنجان چایی که می نوشیم چه چیزهایی هست یا چه ترکیباتی دارد (آنالیز کیفی) و آیا مقادیر این ترکیبات در حد مجاز برای مصرف روزانه هست (آنالیز کمی). آنالیز کیفی یا آنالیز کمی دو واژه متفاوت و البته مرتبط به هم هستند که در آنالیز مواد شیمیایی بسیار استفاده می شوند. آنالیز کمی و آنالیز کیفی آنالیز کمی (Quantitative analysis) برای تعیین مقدار یک ترکیب در نمونه به کار می رود. مقدار…

طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS)

   طیف سنجی جرمی یون ثانویه (Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS)   با اسم متداول و اختصاری SIMS یکی از قوی ترین تکنیک های مورد استفاده در مطالعات سطح است. در این روش پرتوی از یون های اولیه پرانرژی (kVه30-1) به سطح نمونه ای که در خلاء قرار داده شده، تابانده می شود. یون سزیوم (+Cs)، یون گالیم (+Ga) یا یون اکسیژن (+O2) معمولا به عنوان یون های اولیه به کار می روند. بر اثر برخورد یون های پرانرژی قسمتی از…

منابع یونش طیف سنجی جرمی

منابع یونش طیف سنجی جرمی نقش بسیار مهمی در آنالیز دارند. به همین علت تا کنون منابع یونش متنوعی توسعه داده شده اند. در ادامه انواع روش های یونش که در طیف سنجی جرمی شناخته شده اند را شرح می دهیم.   روش های یونش به مکانیسم های متفاوتی اتلاق می شود که برای یونی کردن ترکیبات در نمونه به کار می رود. این مکانیسم ها شامل پروتونه کردن (Protonation)، پروتون زدایی (deprotonation)، کاتیونی کردن (cationization)، انتقال بار (charge transfer)،…