بیشتر بدانیم

آنالیز مدرن و آنالیز کلاسیک

   روش های آنالیز مواد به دو دسته کلی روش های کلاسیک یا شیمی تر (wet chemical methods) و روش های مدرن یا دستگاهی (Instrumental methods) تقسیم می شوند. بیشتر کتب و منابع درسی بین واژه های روش های کلاسیک (Classical)، شیمی تر (wet chemical methods) یا غیردستگاهی (non-instrumental) و روش های مدرن (Modern) یا دستگاهی (Instrumental) تمایز قائل شده اند.    در روش های دستگاهی از برهم کنش نور و گرما با ماده، میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی نیز…

آنالیز کیفی یا آنالیز کمی؟

همه ما علاقه مند هستیم تا بدانیم در فنجان چایی که می نوشیم چه چیزهایی هست یا چه ترکیباتی دارد (آنالیز کیفی) و آیا مقادیر این ترکیبات در حد مجاز برای مصرف روزانه هست (آنالیز کمی). آنالیز کیفی یا آنالیز کمی دو واژه متفاوت و البته مرتبط به هم هستند که در آنالیز مواد شیمیایی بسیار استفاده می شوند. آنالیز کمی و آنالیز کیفی آنالیز کمی (Quantitative analysis) برای تعیین مقدار یک ترکیب در نمونه به کار می رود. مقدار…

ارقام شایستگی

    برای هر فرایندی شاخصه هایی وجود دارد تا بتوان با آن میزان کارایی شخص، کار، روش و .. را سنجید. برای ارزیابی کیفیت عملکرد هر دستگاه یا روش آنالیزی نیز تعدادی پارامتر یا ارقام شایستگی تعریف می شود تا هم بتوان نتایج به دست آمده را به صورت یک پارچه تر و قابل فهم ارائه داد و هم بتوان به راحتی برای مقایسه با عملکرد دستگاه های آنالیزی یا روش های توسعه داده شده دیگر  از آنها استفاده…